Top

Multifokálne kontaktné šošovky

Bifokálne, či multifokálne kontaktné šošovky sú korekčnou pomôckou, ktorej princíp je založený na striedaní dioptrických zón smerom od stredu šošovky k okraju jej optickej zóny (model Acuvue Bifocal) alebo postupné pozvoľné zmeny dpt mohutnosti od stredu (korekcia do blízka) po okraj optickej zóny (korekcia do diaľky) – napr. Air Optix Aqua Multifocal.